ENDÜSTRİ 4.0'DAN TOPLUM 5.0'ADevamlı ilerleyen ve hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan teknoloji, gün geçtikçe daha fazla değer kazanıyor. Günümüz toplumunda hemen hemen her alanda çok hızlı bir değişim süreci yaşıyoruz. Avcılık-toplayıcılıkla başlayan, insan gücünün önemli bir paya sahip olduğu toplumsal yapı, yerini bilgi toplumuna bıraktı. Ve görünüyor ki geleceğin toplumu ise süper akıllı toplum olacak. Fikir Kolektif’de yazdığım ilk yazımda 4. Sanayi Devrimini anlatmaya çalışmıştım. Hatırlatmak gerekirse 4.0’ın; bilişim dünyası ile endüstriyi bir araya getirmeyi, teknoloji ve verimliliği ön planda tutmayı amaçladığını söyleyebiliriz. 4.Sanayi Devriminin etkisi devam ederken Dünya’da yepyeni bir şey konuşulmaya başlandı. Teknolojisiyle Dünya’da söz sahibi olan Japonya yeni bir kavram ortaya attı: Toplum 5.0
ENDÜSTRİ 1.0'DAN 5.0'A DOĞRU


► Mekanik Üretim Tesislerinin Uygulanması (18. Yüzyıl) : Su, buhar, rüzgar vb. doğal çevre gücünün makinelerde kullanılması.

► Elektrik ve İş Bölümüne Dayalı Seri Üretime Geçilmesi (19. Yüzyıl) : Elektriğin keşfi ve güç kaynağı olarak kullanılması.


► Üretim Süreçlerinin Otomasyonu (20. Yüzyıl) : Dijital, elektronik sistemler ve bilişim sistemlerinin sektöre hakim olmaya başlaması.


► Otonom Makineler ve Sanal Ortamlar (21. Yüzyıl) : İnsan gücünün yerini beyin gücüne bırakması.

TOPLUM 5.0 NEDİR?


5.0 kavramı; insanların, robotların ve yapay zekanın güç birliği yaptığı bir toplumu temsil ediyor. Odak noktası toplum olan insansız teknolojiler de diyebiliriz. Japonya büyük bir teknoloji ülkesi olmasına rağmen 4.Sanayi Devriminde aktif olamadı fakat Toplum 5.0 ile Japonların hedefi toplumu dijital dönüşümlere hazırlamak.


TOPLUM 5.0'IN HEDEFLERİ

• Yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek • Sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işler hale getirilmesi • Nesnelerin internetinden toplumun çıkarları gözetilerek faydalanılması • Çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları üretilmesi

Örnek vermek istersek; kalabalık bir ülke olan Japonya'da nüfus hızla yaşlanıyor. bu nedenle ülkede giderek artan tıbbi ve sosyal güvenlik giderlerini karşılamak oldukça zor. Peki Japonya bu sorunla nasıl başa çıkmayı hedefliyor? Ortaya atılan 5.0 kavramı, bakım tesislerinde yapay zeka ve robotların kullanılmasıyla insanların check-up kayıtları ve tedavi yöntemini içeren belgeler arasında bağlantı ve bilgi paylaşımının sağlanmasıyla ilgili çözümler sunuyor. Ayrıca geliştirilen tıbbi cihazlar insanların evden çıkmadan sağlık verilerini ölçmelerine yardımcı oluyor. Böylece günümüzde bu işi yapan sağlık çalışanlarının yerini süper akıllı robotlar alıyor. Bu durum işsizlik oranını nasıl etkiler diye sorabilirsiniz. Fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta da gelecekte söz sahibi olacak meslekler, belki de bu kavramla birlikte yeni meslek grupları ortaya çıkacaktır.

TÜRKİYE TÜM BU GELİŞMELERİN NERESİNDE?


TÜBİTAK verilerine göre Türkiye sanayisi hala 2.0 ve 3.0 seviyelerinde. Yani hala 4.0 seviyesi olan bilgi toplumu seviyesine ulaşamamışız. Bilgisayar ve dijital teknolojilerini endüstri ile yeterince entegre edememişiz. Çığır aşan bu gelişmeler karşısında yapılması gereken en önemli şey; bilime, teknolojiye ve geleceğe -gençlere- değer vermekten başka bir şey değil. İnsan gücünün yerini teknoloji ve bilimin aldığı şu dönemde gelişen çağa ayak uydurmak, geleceği kazanmak için atılan en büyük adımlardan biri olabilir.


95 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

©2019 by fikirkolektif. Tüm hakları saklıdır.